Να δημιουργεί στενές σχέσεις με τη Μητέρα Πατρίδα
Να προωθεί τον Ελληνικό πολιτισμό εκτός Ελλάδος
Να συμβολίζει την εθνική μας εικόνα και να συντηρεί τις παραδόσεις του Ελληνισμού
Να ενεργοποιεί όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα της κοινότητας μας
Η Συμμετοχή και προβολή της Ελληνικής Κοινότητας στα δρώμενα του Μονακό
Η εύρεση νέων πόρων/εσόδων
Η Κοινοτητά μας δουλεύει στενά με τις τοπικές αρχές και επιθυμεί να οργανώνει συνέδρια,συνελεύσεις και μουσικές δραστηριότητες
Η στενή συνεργασία με τις Αρχές των προξενείων μας στο Μονακό και Νικαία καθώς και το προξενείο μας στη Μασσαλία και την Ελληνική Όρθόδοξη Εκκλησία.