Το Μονακό χρωστάει το όνομα του στη ελληνική λέξη: μόνοικος (μόνος+οίκος) και αναφέρεται στους κάτοικους αυτής ακριβώς της κοντινής περιοχής της Λιγκουρίας , ώς εκείνους που ζούσαν μόνοι τους , ξέχωρα από τους υπολοίπους. Η Ελληνική Κοινότητα Μονακό έχει δημιουργηθεί για εσάς: Για όλα τα μέλη της, που θέλουν να ανταλλάξουν τις απόψεις, ιδέες, πληροφορίες τους γύρω από τα δρώμενα της Ελληνικής Κοινότητας Μονακό,της Πατρίδας μας, και όχι μόνο. Για τους Έλληνες και φιλέλληνες που επιθυμούν να γνωριστούν μεταξύ τους μέσω των διάφορων εκδηλώσεων και παρουσιάσεων που τακτικά οργανώνει.

Selon certains Historiens, Monaco doit son nom au mot grec: Monoikos (monos + oikos) qui se réfère aux habitants de cette zone spécifique de la Ligure où les gens vivaient seuls, à l’abri des autres.  La Communauté Hellénique de Monaco a été créée pour vous: Pour tous ces membres, qui veulent échanger leurs points de vue, idées, informations au sein de la Communauté Hellénique de Monaco, de notre capitale, et bien plus. Pour tous les Grecs et amoureux de la Grèce qui souhaitent apprendre à se connaître entre eux au sein des différents événements organisés sur une base régulière .

La Communauté Hellénique de Monaco, n’est en aucun cas responsable des sites partenaires ni sites affiliés.

 BB LOGO 200X90