Καλές Γιορτές!

Καλές Γιορτές!

Dear Members and friends,
From all of us at the Hellenic Community of Monaco, warmest wishes for Happy Holidays and a Happy New Year!
The Board of Directors