11ο Ναυτιλιακό Συνέδριο Ύδρας – Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2020

11ο Ναυτιλιακό Συνέδριο Ύδρας – Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2020

Dear gentlemen,

On behalf of the Fraternity of the Athenian Hydriots, I would like to invite you to the 11th Hydra Shipping Conference, which will be held on Saturday, September 5, 2020, in an open space venue. For more information, please visit: www.aya.com.gr

I also have the honor to invite you to the reception that I am giving at my house, 5 Admiral Sahinis Street, Hydra, on Friday, September 4 at 9.00 pm.

We are waiting for your registration and we will be happy to welcome you to Hydra.

Yours sincerely,
John Sacinis
President,
Fraternity of the Athenian Hydriots

INVITATION_HYDRA
ΔΤ_Ναυτιλιακό_Συνέδριο_Υδρας_2020