Μονακό – Τηλέφωνο και ίντερνετ

Μονακό – Τηλέφωνο και ίντερνετ

S’abonner à Monaco Telecom:

Se rendre dans une des nombreuses boutiques de Monaco Telecom, muni des documents suivants:

  • Un Relevé d’Identité Bancaire (RIB)
  • Une pièce d’identité
  • Une attestation de résidence (copie du bail de location, de l’acte de propriété, … )
  • Ainsi que l’ensemble des informations concernant l’adresse complète (numéro de rue, nom de la rue, bloc, étage et en ayant noté les caractères figurant sur le logo, à savoir le carré qui se situe généralement au dessus de votre porte d’entrée sur laquelle figure 5 chiffres ou lettres)

Contacter Monaco Telecom

La Communauté Hellénique de Monaco n’est en aucun responsable des sites affiliés ni des sites partenaires

Η Monaco telecom είναι ο μοναδικός παροχέας υπηρεσιών ίντερνετ, καλωδιακής τηλεόρασης και τηλεφωνικών συνδέσεων στο Πριγκιπάτο.

Στο web site τους αλλά και στα διαφημιστικά τους φυλλάδια (στα αγγλικά) μπορούν να βρεθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες.

Monaco Telecom Store

At: 9 rue du Gabian, Monaco

Opening hours: Monday to Friday 09:00-19:00

La Communauté Hellénique de Monaco n’est en aucun responsable des sites affiliés ni des sites partenaires