Συνάντηση στο Ι BRIGANTI

Συνάντηση στο Ι BRIGANTI

Σας προσκαλούμε στη συνάντηση μας που θα γίνει την  Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2011 από τις 18:30 .

Συνάντηση στο Ι BRIGANTI (24 Boulevard Princesse Charlotte).

Apéritif με ορεκτικά – Τιμή EUR 14 (πληρωμή επί τόπου).  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον:
Πέτρο Τασιό ,  Τηλ.: 06 80 86 46 55 – Ηλ. διεύ.: petasios@hotmail.com

Θα χαρούμε να σας δούμε όλους,
 
Το Συμβούλιο