Μονακό – Δίπλωμα οδήγησης

Μονακό – Δίπλωμα οδήγησης

Échanger un permis de conduire et se déplacer

Echanger un permis de conduire étranger

Un délai d’un an maximum est accordé à toute personne récemment installée à Monaco, pour échanger son permis de conduire étranger avec un permis monégasque. Attention, l’échange est obligatoire, au delà du délai d’un an, il faudra se représenter aux épreuves du permis de conduire.

 

Immatriculer un véhicule

Toute personne titulaire d’une Carte de Résident, peut immatriculer son véhicule à Monaco. Se présenter au Service des Titres de Circulation, muni du ou des formulaires complétés, de la Carte de Résident et du permis de conduire monégasque.

Service des Titres de Circulation – 23, Avenue Albert II – Monaco – Tél (+377) 98 98 80 14 Fax : (+377) 98 98 40 36

La Communauté Hellénique de Monaco n’est en aucun responsable des sites affiliés ni des sites partenaires

Οι κάτοχοι ελληνικού διπλώματος οδήγησης που διαμένουν στο Μονακό , οφείλουν να το αντικαταστήσουν, το αργότερο σε 12 μήνες από την εγκατάστασή τους, με το αντίστοιχο δίπλωμα οδήγησης του Πριγκιπάτου.  Υπεύθυνη αρχή για την έκδοση του νέου διπλώματος είναι το Service des Titres de Circulation.

Για την αλλαγή χρειάζεται:

  • Συμπληρωμένη αίτηση για την αλλαγή του διπλώματος (Request for a National or International Driving Licence form -Demandes de permis de conduire Form STC/010)
  • Αίτηση  για έκδοση ΚΑΙ διεθνούς διπλώματος οδήγησης (IDL/IDP), εφόσον ο αιτών το επιθυμεί
  • Το γνήσιον ελληνικό δίπλωμα οδήγησης , μεταφρασμένο στα γαλλικά (επίσημη μετάφραση από το προξενείο – κόστος περίπου 20 € + ταχυδρομικά)
  • Η Carte de Séjour (φωτοτυπία)
  • Μια φωτογραφία διαβατηρίου

Συνολικό κόστος αλλαγής περίπου 100 €

Πληροφορίες και έντυπα :

Service des Titres de Circulation 

At: 23 Avenue Albert II, B.P. 699, MC 98014 Monaco CEDEX

Tel: (+377) 93 15 80 14

Fax: (+377) 93 15 40 36

Open: 09:30-17:00 Monday to Friday (the cashiers office closes at 16:30)

La Communauté Hellénique de Monaco n’est en aucun responsable des sites affiliés ni des sites partenaires