Μονακό – Άδεια εργασίας και συμβόλαια

Μονακό – Άδεια εργασίας και συμβόλαια

Οι συμβάσεις εργασίας στο Μονακό είναι παρόμοιες με εκείνες της Γαλλίας αν και σε ορισμένες περιπτώσεις πιο ευέλικτες.

Υπάρχουν 2 ειδών  α) Αορίστου χρόνου – Contrat a duree indeterminee (CDI) και β) ορισμένου χρόνου – Contrat a duree determinee (CDD). 

Η σύμβαση εργασίας περιλαμβάνει τουλάχιστον:

 • Όνομα/Επώνυμο Εργαζόμενου και εργοδότη καθώς και την διεύθυνσή τους
 • Θέση
 • Μισθό
 • Είδος σύμβασης
 • Χρονική περίοδος δοκιμής (εφόσον υπάρχει)
 • Notice period
 • Διάρκεια διακοπών/έτος

Υπάρχει ένα είδος άδειας εργασίας (Permis de travail) στο Μονακό. Όλοι οι Έλληνες που θα εργασθούν στο Μονακό χρειάζονται άδεια εργασίας ΠΡΙΝ ξεκινήσουν στην νέα τους θέση . Είναι απαραίτητη η αλλάγή της άδειας εφόσον αλλάξουν θέση/εργοδότη. Η διαδικασία είναι αρκετά πολύπλοκη και η συμμετοχή του εργοδότη σε αυτή , είναι απαραίτητη και ευθύνη του. Η θέση πρέπει να έχει βρεθεί πρίν την άφιξη στο Πριγκιπάτο.

Η πρόσληψη υπαλλήλου πρεπει να έχει την έγκριση του Γραφείου εργασίας (Service de l’Emploi). Όταν παρουσιαστεί μια διαθέσιμη θέση εργασίας , ο εργοδότης επιβάλλεται να επικοινωνήσει το παραπάνω γραφείο που πρέπει σε 4 ημέρες να παρουσιάσει (στον εργοδότη) πιθανούς κατάλληλους υποψηφίους από το Μονακό και τις γύρω περοχές. Σύμφωνα με τον νόμο οι “ντόπιοι” υποψήφιοι έχουν προτεραιότητα.

Εάν οι προτεινόμενοι υποψήφιοι δεν καλύπτουν τις ανάγκες του εργοδότη, τότε εκείνος μπορεί να παρουσιάσει / προτείνει τον δικό του “εκλεκτό”.

Δικαιολογητικά για ‘Εκδοση άδειας εργασίας

 • Κατάθεση συμβολαίου εργασίας (υπογεγραμμένο/σφραγισμένο) στο Service de l’Emploi
 • Κατάθεση άδειας παραμονής στο Service de l’Emploi
 • Κατάθεση Διαβατηρίου στο Service de l’Emploi

 Ιατρικός έλεγχος

 • Ετήσιος (στο Office de la Medecine du Travail)