Ιστορικό Μουσείο Αθήνας και Ύδρας. Δωρεές από την Οικογενειακή Συλλογή Σαχτούρη & Κριεζή – Κισθηνιου – Νικολοπουλου

Ιστορικό Μουσείο Αθήνας και Ύδρας. Δωρεές από την Οικογενειακή Συλλογή Σαχτούρη & Κριεζή – Κισθηνιου – Νικολοπουλου

Ιστορικό Μουσείο Αθήνας και Ύδρας Δωρεές από την Οικογενειακή Συλλογή Σαχτούρη & Κριεζή – Κισθηνιου – Νικολοπουλου!
Επ. Καθ. Δημ. Νικολόπουλος
Δρ. Χρ. Νικολόπουλος
Δρ. Νικ. Νικολόπουλος

Δείτε τις δωρεές στο ακόλουθο βίντεο https://www.instagram.com/reel/CuHIsrJAHhL/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng==