Εορτασμός 28ης Οκτωβρίου στην Ελληνορθόδοξη Κοινότητα

Εορτασμός 28ης Οκτωβρίου στην Ελληνορθόδοξη Κοινότητα