Ενημέρωση του Προξενείου για τον κορονοϊό

Ενημέρωση του Προξενείου για τον κορονοϊό