Δωρεάν Διδασκαλία Ελληνικής Γλώσσας

Δωρεάν Διδασκαλία Ελληνικής Γλώσσας

Ο εκπαιδευτικός Αντώνιος Κουλιάνος που διδάσκει στην Ελλάδα και έχει ειδίκευση στην Ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα, προσφέρει στα μέλη της ελληνικής κοινότητας, δωρεάν μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας σε Έλληνες και ξένους όλων των ηλικιών, μέσω SKYPE.

Ε-mail επικοινωνίας: a.koul@hotmail.com