Μονακό – Διοικητικές υπηρεσίες

Μονακό – Διοικητικές υπηρεσίες

Το σύνολο των διοικητικών υπηρεσιών και γραφείων του Μονακό μπορεί ο επισκέπτης να τα βρεί παρακάτω.

Τα γραφεία αυτά αφορούν κυρίως (αλλά όχι μόνο) την εγκατάσταση στο Πριγκιπάτο και τα έγγραφά τους είναι στις περισσότερες περιπτώσεις στα Γαλλικά.

 

Gouvernement de Monaco

Mairie de Monaco, Town Hall –  At: Place de la Mairie, MC 98000 Monaco (Open: 08:00-16:30 Monday to Friday            Tel: (+377) 93 15 28 63)

Service de l’Etat Civil,For the registration of births, marriages, deaths, legalisation of documents and other administrative duties – At: Mairie de Monaco, Place de la Mairie, Monaco (Open: 08:00-16:00 Monday to Friday, Saturday 09:00-12:00, Tel: (+377) 93 15 28 51)

Direction des Services Fiscaux, At: 57 rue Grimaldi, Le Panorama, MC 98000 Monaco (Open: 09:00-16:30   Tel: (+377) 98 98 81 21)

Direction du Travail, Service de l’Emploi,Work and employment department – At: La Frégate, 2 Rue Princesse Antoinette, 98000 Monaco( Tel: (+377) 98 98 88 14)

Service des Titres de Circulation,Traffic and vehicle documentation-At: 23, Avenue Albert II, Monaco (Open: 09:30-16:30 Monday to Friday,Tel: (+377) 98 98 80 14)

Centre de Régulation du Trafic (CIGM),Traffic centre  Tel: (+377) 98 98 89 69

Service des Parkings Publics,Head office at: 24 rue du Gabian, 98000 Monaco (Open: 09:30-17:00 Monday to Friday,Tel: (+377) 98 98 88 24)

Direction de l’Habitat,At: 10 bis, quai Antoine 1er, Monaco (Open: 09:30-17:00,Tel: (+377) 98 98 80 08)

Service des Prestations Médicales de l’Etat,At: 19 Avenue des Castelans, Stade Louis II – Entrée C, Monaco (Open: 09:30-12:20 and 13:30-16:50, Tel: (+377) 98 98 81 39)