Μονακό – Είσοδος και εγκατάσταση

Μονακό – Είσοδος και εγκατάσταση

Devenir résident
Remplir les conditionsToute personne étrangère âgée de plus de 16 ans qui désire résider à Monaco – plus de 3 mois par an – doit demander une carte de résident délivrée par les Autorités monégasques, en application de la Convention  Franco-Monégasque de Voisinage du 18 mai 1963 et de l’ .Ressortissants de l’Espace Économique Européen (EEE) : Il suffit d’être titulaire d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité. Aucun visa n’est requis.Ressortissants de pays hors EEE Avant toute démarche en Principauté, solliciter un visa d’établissement pour Monaco délivré par les Autorités françaises. Attention, ce visa concerne également les enfants mineurs. Contacter le Consulat de France dans votre pays de résidence.  En fonction de la nationalité et du pays de provenance, les formalités à accomplir seront différentes.

Dans tous les cas, il faudra :

– Attester d’un lieu d’habitation à Monacodans un logement dont la taille correspond au besoin du foyer  Consulter la : Liste des agences membres de la Chambre Immobilière Monégasque

 - Garantir des ressources financières suffisantes :
  • Être titulaire d’un contrat de travail
  • Ou être gérant ou administrateur de société,ou travailleur indépendant, ou créateur d’entreprise
  • Ou bénéficier d’une prise en charge par un tiers
  • Ou disposer d’une épargne suffisante
 - Justifier d’une bonne moralité (extrait de casier judiciaire ou équivalent)

Se renseigner

Le Monaco Welcome & Business Office – interlocuteur privilégié des personnes qui souhaitent s’installer en Principauté, à titre privé ou professionnel – 9 rue du Gabian (1er étage) – (+377) 98 98 98 98  welcome.business@gouv.mc

La Direction de la Sûreté Publique – Division de la Police Administrative – Section des Résidents – en charge des demandes de “Carte de Résident” – 3, rue Louis Notari – 98000 Monaco (+377) 93 15 30 17

Obtenir la carte de résidentLa demande de « Carte de Résident » est instruite par la Section des Résidents de la Direction de la Sûreté Publique. Les pièces et documents à fournir pour cette instruction dépendent du projet et du profil du demandeur.

Cliquez ici pour accéder aux détails de la demande de carte de résident.

A noter : la “Carte de Résident” n’est pas délivrée pour les mineurs de moins de 16 ans. Toutefois, un Document de Circulation pour Étranger Mineur  peut leur être délivré pour faciliter leurs déplacements à l’étranger.

La Communauté Hellénique de Monaco n’est en aucun responsable des sites affiliés ni des sites partenaires

 ********

Μιας και πολλά μηνύματα συμπατριωτών μας αφορούν ερωτήσεις για την διαμονή και εργασία στο Πριγκιπάτο , αποφασίσαμε να βάλουμε σε δυό γραμμές τις βασικές προϋποθέσεις για τη είσοδο και διαμονή στο Μονακό. Η κάθε από τις παρακάτω προϋποθέσεις έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες και καλό θα είναι να ζητούνται επιπλέον πληροφορίες και διευκρινήσεις.

Οι Έλληνες που επιθυμούν να επισκεφτούν το Πριγκιπάτο οφείλουν εφόσον τους ζητηθεί , να παρουσιάσουν το διαβατήριο ή την Αστυνομική τους ταυτότητα. Τα ίδια δηλαδή έγγραφα που απαιτούνται κατά την είσοδο στην Γαλλία.
Οι Έλληνες που επιθυμούν εγκατάσταση στο Μονακό , πέραν των 3 μηνών, δέν είναι υπόχρεοι έκδοσης VISA.  Κατά συνέπεια για να αποκτήσουν άδεια παραμονής (” carte de sejour “), μπορούν να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Directorate of Public Security – 4, rue Louis Notari ) ώς παρακάτω:
1)Αντίγραφο ποινικού μητρώου 2)Άδεια/Συμβόλαιο Εργασίας ή Αίτηση για δημιουργία εταιρίας στο Πριγκιπάτο ή Απόδειξη τραπεζικού λογαριασμού 3)Μία πρόσφατη φωτογραφία 4)Πιστοποιητικό υγείας 5)Συμβόλαιο ενοικίασης ή ιδιοκτησίας κατοικίας στο Πριγκιπάτο 6)Διαβατηρίο σε ισχύ.
Η άδεια παραμονής είναι απαραίτητη σε κάθε περίπτωση.
Μιας και πολλά μηνύματα συμπατριωτών μας αφορούν ερωτήσεις για την διαμονή και εργασία στο Πριγκιπάτο , αποφασίσαμε να βάλουμε σε δυό γραμμές τις βασικές προϋποθέσεις για τη είσοδο και διαμονή στο Μονακό. Η κάθε από τις παρακάτω προϋποθέσεις έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες και καλό θα είναι να ζητούνται επιπλέον πληροφορίες και διευκρινήσεις.
Οι Έλληνες που επιθυμούν να επισκεφτούν το Πριγκιπάτο οφείλουν εφόσον τους ζητηθεί , να παρουσιάσουν το διαβατήριο ή την Αστυνομική τους ταυτότητα. Τα ίδια δηλαδή έγγραφα που απαιτούνται κατά την είσοδο στην Γαλλία.
Οι Έλληνες που επιθυμούν εγκατάσταση στο Μονακό , πέραν των 3 μηνών, δέν είναι υπόχρεοι έκδοσης VISA.  Κατά συνέπεια για να αποκτήσουν άδεια παραμονής (” carte de sejour “), μπορούν να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Directorate of Public Security – 4, rue Louis Notari ) ώς παρακάτω:
1)Αντίγραφο ποινικού μητρώου 2)Άδεια/Συμβόλαιο Εργασίας ή Αίτηση για δημιουργία εταιρίας στο Πριγκιπάτο ή Απόδειξη τραπεζικού λογαριασμού 3)Μία πρόσφατη φωτογραφία 4)Πιστοποιητικό υγείας 5)Συμβόλαιο ενοικίασης ή ιδιοκτησίας κατοικίας στο Πριγκιπάτο 6)Διαβατηρίο σε ισχύ.
Η άδεια παραμονής είναι απαραίτητη σε κάθε περίπτωση.

La Communauté Hellénique de Monaco n’est en aucun responsable des sites affiliés ni des sites partenaires