ΑΡΓΙΕΣ
ΤΟΥ ΜΟΝΑΚΟ

1η Ιανουαρίου
Πρωτοχρονιά
27η Ιανουαρίου
Εορτή Sainte Dévote
Απρίλιος/Μάιος
Πάσχα
1η Μαίου
Εργατική Πρωτομαγιά
Μάιος/Ιούνιος
Ημέρα της Αναλήψεως
Μάιος/Ιούνιος
Πεντηκοστή
Μάιος/Ιούνιος
Ημέρα Θεού
15 Αυγούστου
Κοίμηση της Θεοτόκου
1η Νοεμβρίου
Εορτή Αγίων Πάντων
19η Νοεμβρίου
Εθνική εορτή του Μονακό
8 Δεκεμβρίου
Σύλληψη της Θεοτόκου
25 Δεκεμβρίου
Χριστούγεννα